Rommelbeurs Zedelgem

Rommelbeurs Zedelgem

Organisatie JOVAN

Sporthal GROENE MEERSEN - Stadionlaan 48 - 8210 Zedelgem

zondag 5 APRIL 2020

 

!!! AFGELAST !!!

Naar aanleiding van het Corona /  COVID-19 virus zal de Rommelbeurs in Zedelgem worden afgelast.

De standhouders worden gecontacteerd. 

 

 

 

Iedereen die inschrijft, dient zich te houden aan alle wetten i.v.m. verkoop op beurzen, markten en privé-terrein die gelden op 5 APRIL 2020.
De organisatie van deze rommelmarkt is in handen van JOVAN (Nicole Vanhaelemeersch) Fort Zevenbergen 11 te 8200 Sint-Andries (Tel. 050 38 28 83 - GSM 0485 104 690 - info@jovan.be).

 • De inschrijvingen worden behandeld volgens de ontvangst van de betaling. U schrijft in voor de rommelmarkt door het formulier in te vullen op deze site en over te schrijven op rekening BE06 7755 8483 2522 van JOVAN - 8200 Sint-Andries met vermelding "Zedelgem".
 • De standhuur voor een gewone rijstand bedraagt 4,50 EUR per lopende meter (= 1 m breed op 2 meter diep).
  De standhuur voor een hoek- of muurstand (minimum 4 lopende meter) bedraagt 5,00 EUR per lopende meter (= 1m. breed op 2 m. diep)
  TAFELS te huur : 2.50 EUR (afmetingen 1,00 m op 0,60 m). STOELEN te huur : 1,00 EURO. ELEKTRICITEITSAANSLUITING te bekomen aan 10 EURO. (verlengkabels niet inbegrepen, muziek mag niet storend zijn voor de omliggende standen, standhouder dient in orde te zijn met Sabam)
 • De inrichters zijn gerechtigd over uw standplaats te beschikken indien de standplaats niet ingenomen is op zondag 5 APRIL 2020 om 8u.
 • De inrichters kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade aan de materialen, wat ook de oorzaken mogen zijn. De inrichters zijn tevens niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen wat de oorzaak ook mag zijn.
 • Het materiaal kan binnengebracht worden op zaterdag 4 APRIL 2020 van 18 tot 20 uur en zondag 5 APRIL 2020 van 7 tot 8 uur. Alle goederen niet ontruimd tegen zondagavond 5 APRIL 2020 om 19 uur blijven eigendom van de inrichters. Iedereen wordt verzocht zijn afval mee te nemen en niet achter te laten in de zaal of op de parking.
 • Wat mag men te koop aanbieden : alle tweedehandswaren, rommel, antiek, brokante, curiosa, allerhande verzamelingen. De verkoop van NIEUWE PRODUCTEN, VOEDINGSWAREN, DRANKEN en DIEREN is NIET TOEGELATEN !!! De inrichters hebben het recht de ingeschreven standhouder of vennootschap te weigeren indien de te koop aangeboden goederen niet in regel zijn met bovenvermelde opsomming. Iedere ingeschreven standhouder moet in orde zijn met de door de wet gestelde voorwaarden.
 • Er is ROOKVERBOD in de zaal !!!! - ER MAG NIET INGEPAKT WORDEN VOOR 17.00 UUR !!!!!!!
 • DEELNEMERSKENTEKENS worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten steeds gedragen worden. Op het inschrijvingsformulier het aantal gewenste kentekens vermelden. De kentekens moeten door de dragers zelf afgehaald worden. WAARBORG PER KENTEKEN : 2,50 EURO (wordt terugbetaald bij afgifte van het kenteken op zondag 7 APRIL 2019 tussen 17.00 en 17.30 u.)
 • Een BEVESTIGING van uw standplaats wordt u NIET TOEGESTUURD. U wordt enkel verwittigd als u GEEN STANDPLAATS wordt toegekend, anders is uw plaats gereserveerd na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het verschuldigde bedrag.
 • ANNULATIES : steeds 4 EURO administratiekosten. Na 20/03/2020 worden de standgelden niet meer terugbetaald.
 • De sporthal Groene Meersen te Zedelgem is gelegen in het centrum van Zedelgem. Zedelgem ligt op 8 km van Brugge en is te bereiken via de A17 Brugge-Kortrijk (afrit 11) ofwel via de N32 Brugge - Torhout. De invalswegen naar de sporthal worden bewegwijzerd.
 • Meer inlichtingen : Tel. 050/382883 – GSM 0485/104690 – e-mail : info@jovan.be

 

 

!!! AFGELAST !!!

Naar aanleiding van het Corona /  COVID-19 virus zal de Rommelbeurs in Zedelgem worden afgelast.

De standhouders worden gecontacteerd.